Nieuwsbrief OD Twente nr 1 2018

 

Nieuwsbrief OD Twente

Nieuwsbrief | 26 april 2018

Beste  

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van OD Twente. Je leest in deze nieuwsbrief over de begroting, sociaal plan, Jelle Voets, het ICT proces en de proeftuin.

Heb je zelf onderwerpen, teksten of vragen die interessant zijn voor de volgende nieuwsbrief mail dit naar k.althof@almelo.nl.


 

Begroting 2019

Het algemeen bestuur heeft op 13 april de ontwerpbegroting voor 2019 besproken. Afgesproken is eerst de verdeelsleutel van de inbreng per deelnemer tegen het licht houden en pas daarna de ontwerpbegroting met een aangepaste verdeelsleutel voor te leggen bij de raden en staten. De verdeelsleutel bepaalt hoeveel de gemeenten en provincie bijdragen. Een verdeelsleutel kan bijvoorbeeld het aantal ingebrachte formatieplaatsen zijn. Komende weken checken de deelnemers of hun inbreng klopt met de afgesproken taken en gaat Jan Willem Strebus hierover met de deelnemers in gesprek. 


 

Sociaal plan bijna af

Het sociaal plan is bijna klaar! Op 18 mei leggen we het plan voor aan Algemeen Bestuur (AB) van de OD Twente om vast te stellen. Als het AB het plan goed keurt, dan horen jullie daarna meer.


 

 

Nieuwe medewerker: Jelle Voets

Mijn naam is Jelle Voets en ik ben per 3 april 2018 gestart als Projectleider Ontwikkeling VTH-beleid en Twentse Norm. Ik ben als projectleider of adviseur verbonden aan Twynstra Gudde en heb gewerkt bij verschillende omgevingsdiensten. Zoals een bestuurlijke evaluatie (OFGV), de ontwikkeling en implementatie van een outputmodel (ODR) en de ontwerp- en implementatiefase van de Friese OD (FUMO). Ik woon in Vught in het mooie Brabant. In mijn vrije tijd besteed ik graag tijd aan de studies literatuur en filosofie. Ik ben graag in de natuur, sportend of met de hond. En ook probeer ik tevergeefs de klussen in en om mijn nieuwe huisje af te ronden. Mochten jullie meer willen weten, spreek me vooral aan.

Tot snel en groet, Jelle Voets

ICT proces

In het afgelopen jaar is er met de werkgroep ICT een informatiearchitectuur opgesteld. Hierin staat hoe de werkplek eruit komt te zien wat betreft techniek en beschrijft het VTH-systeem, DMS of zaaksysteem enzovoort.

In februari heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een onderscheid te maken tussen de korte termijn en lange termijn wat betreft VTH-systeem. Op korte termijn gaan we met Roxit (Squit XO) aan de slag, zodat we op 1 januari kunnen starten als OD Twente. In dit systeem nemen we de objectgegevens op van alle bevoegde gezagen, waarvoor de ODT verantwoordelijk wordt. Ook richten we de processen in en koppelen deze met landelijke voorzieningen. Voor de lange termijn moet de OD Twente een Europese aanbesteding voeren. Dit kan betekenen dat OD Twente een andere leverancier krijgt dan Roxit.

We willen vanaf juni beginnen met de realisatie van Squit XO, Mobiel toezicht, het loket/portaal tussen OD Twente en bevoegde gezagen, DMS en het zaaksysteem. De gemeente Almelo is leverancier voor huisvesting en ICT. Dit gaat om computers, e-mail, office en andere voorzieningen. 

In de loop van mei komen er werkplekken beschikbaar voor de proeftuin op de 18de verdieping. In de volgende nieuwsbrief lees je hoe de nieuwe werkplek er uit komt te zien.

Vragen? Jurjen Roels (jurjen@roels.nl)

 


 

Vragen

We willen iedere nieuwsbrief vragen beantwoorden. Deze twee werden op de medewerkersdag gesteld. Dit keer twee vragen over de proeftuin.

Mag ik alleen meedoen als ik input lever voor de werkprocessen?

In de proeftuin zijn proces-ontwikkelaars en testers nodig. Als tester ga je je werk doen in de nieuwe ICT-omgeving.

Als ik niet naar de proeftuin ga, kom ik dan ook niet in dienst van de OD Twente?  

Deelname aan de proeftuin is vrijwillig en geeft geen rechten tot aanstelling binnen de OD Twente. Dus als je niet komt, wilt dat niet zeggen dat je niet wordt geplaatst.

Heb je andere vragen over de proeftuin? Wendy Bent-de Bont (w.bent-debont@hofvantwente.nl)

Heb je vragen voor deze rubriek? Kitty Althof (k.althof@almelo.nl)