Bedrijven

Ongewoon voorval

 

Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie. Omgevingsdienst Twente voert de taak vervolgens uit. U kunt  contact opnemen met het Meldpunt Milieu, telefoonnummer 0546-749555, als uw bedrijf valt onder een gemeente in Twente of onder bevoegd gezag staat van de provincie Overijssel.

Voorbeelden van voorvallen

Diverse voorvallen kunnen gevolgen hebben voor het milieu:

 • Een brand of explosie.
 • Een voorval waarbij schadelijke stoffen aan de orde zijn, zoals een lekkage.
 • Een storing in uw bedrijfsinstallatie of productieproces, waardoor dampen, gassen of giftige stoffen vrijkomen.

Milieuoverlast melden

Het is van belang dat u milieuoverlast zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail doorgeeft. De melding moet de volgende informatie bevatten:

 • Beschrijving van het voorval.
 • Oorzaak van het voorval.
 • De aard en hoeveelheid van de vrijgekomen stoffen.
 • Hinder in de omgeving.
 • Opgetreden milieuschade.
 • Opgetreden letsel.

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:

 • Was het voorval merkbaar buiten het pand?
 • Welke maatregelen zijn er genomen?
 • Welke acties zijn uitgevoerd om de schade te beperken?
 • Wat is er gedaan om soortgelijke voorvallen te voorkomen?